آیا میتوانم سفارش خود را در محل پرداخت کنم؟

پرداخت در محل

باتوجه به شرایط کورنا و رعایت موارد بهداشتی پرداخت در محل مقدور نبوده